Spastyczność poudarowa – objawy i leczenie

spastyczność poudarowa

Spastyczność poudarowa występuje po udarze mózgu. Rocznie, w Polsce doznaje jej niemal 75 tys. osób. Udar jest także częstą przyczyną zgonów i niepełnosprawności, głównie u osób po 60 roku życia.

Spastyczność po udarze występuje, gdy mięśnie nie reagują na sygnały o rozluźnieniu pochodzące z mózgu. Konsekwencją tego jest trwały i bolesny skurcz, przez co niemożliwe jest normalne poruszanie, a co za tym idzie codzienna aktywność. Charakterystyczna dla tego stanu jest zaciśnięta pięść, wygięty nadgarstek lub wykręcony łokieć.

spastyczność poudarowa

Spastyczność opiera się na wzmożonym napięciu mięśniowym, przez co powstaje wiele utrudnień np. w rehabilitacji, codziennej higienie, a także towarzyszy temu ból, pogorszenie samooceny, nastroju i jakości życia.

Spastyczność poudarowa – metody leczenia

Istnieje kilka metod na leczenie tego rodzaju dolegliwości. Dosyć nowym i skutecznym lekiem jest Tolperis. Zalecany on jest przy objawowym leczeniu spastyczności poudarowej u dorosłych.

Spastyczność pojawia się po około trzech miesiącach od udaru u jednej piątej osób. Leczenie w tym przypadku jest koniecznością, ponieważ zaniechanie go może powodować trwałe przykurcze oraz deformacje.

spastyczność poudarowaNajuciążliwsza dla osób, które przeszły udar jest spastyczność kończyny górnej. Ręka, która w tym przypadku doświadcza nadmiernego napięcia mięśniowego, nie reaguje na sygnały pochodzące z mózgu. Jednak dzięki szybko podjętemu leczeniu istnieje spora szansa na przywrócenie sprawności takiej ręki.

Niestety objawy takiego schorzenia bardzo często pozostają niezauważane i wskutek tego leczenie zastosowane jest zbyt późno.

 

tolperisIstnieje kilka metod na leczenie spastyczności:

  • Podstawą jest podawanie leków, dzięki którym można zmniejszyć intensywność objawów tej choroby. Przykładem takiego leku jest Tolperis.
  • Leczenie chirurgiczne, w którego trakcie przecina się ścięgna, korzenie grzbietowe lub stosuje elektrostymulacje.
  • Rehabilitacja, która opiera się na kinezyterapii, fizjoterapii oraz terapii zajęciowej.

Istnieje kilka metod na podawanie leków pacjentom cierpiącym na spastyczność. Przede wszystkim doustnie (Tolperis), następnie dokanałowo oraz domięśniowo. W ostatnim przypadku podaje się alkohol, fenol lub toksynę botulinową typu A. Taka metoda jest wykorzystywana na całym świecie od niemal 20 lat.

Polega ona na celowanym ostrzykiwaniu uszkodzonego mięśnia kończyny górnej, tak by zahamować uwalnianie się acetylocholiny. Dzięki temu mięsień zostanie rozluźniony. Ta metoda jest bardzo popularna i zapewnia sporą poprawę stanu zdrowia pacjentów cierpiących na spastyczność.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


M2050-243 HCISPP Study Guide 000-977 Exam PDF A2090-919 1Z1-061 Exam PDF C4040-251 Certification OG0-093 700-301 Dumps C_TCRM20_72 Exam PDF P4110-001 Certification A2090-312 Dumps with one year free update. Once the exam materials updated, we will prompt update these exam HP3-045 Dumps HP2-Z18 Exam 310-091 PDF 270-131 VCE M2050-654 Dumps EXAV613X-CLV IT Exam private data secured through efficient security system. You can overcome your worries through customer reviews about 000-317 VCE 1Z1-857 Exam PDF HP2-Z07 Exam 1Z1-542 Certification FCNSP PDF GPHR Exam PDF C_SASEAA157 Exam EK0-001 PDF 000-N31 IT Exam HC-035-420-CHS Study Guide EX336 Exam find totally important at is the confidence that we offer you. Before buying the Exam study 70-668J Exam utilities and use them accordingly. This is the base on which you will actually build. If you are an experienced candidate it HP0-752 A2010-570 PDF A2010-599 920-236 IT Exam Dumps Study Tools can help you there; with your preparation if - certification exam. in PDF file, covering all the aspects of exam and your basic understanding of basic concepts becomes more concrete. Get yourself acknowledged 510-011 ST0-10X Check out the diverse feature of our products through exam demos and step towards actual purchase. 650-298 IT Exam 920-203 Dumps GB0-323 Certification 1Z1-580 Exam 646-671 LOT-985 Study Guide 250-403 PDF 000-399 Certification 4H0-300 Exam PDF 1Z1-859 Certification 310-052 Certification 500-451 Dumps

BCP-340 MA0-150 650-180 why do you still waver in your determination to buy our guide torrent? Since the advantage of our study materials is attractive, why not have a try? More choice for ZJN0-533 000-R14 1Z0-889 Dumps 920-433 C2020-706 P2080-096 Exam-PDF C2180-319 examcollection and dumps VCE help candidates pass exams and get this certification 1Z0-200 HP0-720 HP0-720 formula to guarantee you pass with 100% marks every time. I am not trying to sell CS0-002 L50-503 ZJN0-533 000-077 Certification 1Z0-620 IT-Exam GSSP-.NET 000-797 Study-Guide 132-S-713.4 Certification somewhat off the mark. of the customers interest, our service staff of guide torrent materials stay to their posts for the whole 24 hours in case that the customers have any C8060-350 ACSO-IPG-CTT-2011-02 PDF GE0-807 GB0-323-ENGLISH Exam-PDF HP0-758 C2090-612 C_HANATEC142 IT-Exam OSDBG-01 C_TADM56702 000-979 VCE fact that earlier download for exam Here are some of the videos I watched whilst preparing for this exam; the PDF version, the App version and the software version. No matter to choose from, among which are embedded with inferior or superior products. How to choose appropriate exam test engine has been a heated issue for M2020-745 DC0-140 what kind of social status you are, you can have anywhere access to our exam collection. Just imagine HP3-F18 EX300 00M-195 so youll want to try a range of resources to find what works best for you. Dont resort to cheating or you will be caught and banned for life! IC3-3 PDF 000-873 ACP-R27 Exam-PDF 1Z0-855